Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki podległe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Ktistes. Mythological and historical founder of Ancient Cities and Colonies. Memory, Mythography, Traditions and Representation”

Konferencja "Ktistes. Mythological and historical founder of Ancient Cities and Colonies. Memory, Mythography, Traditions and Representation”

Zakończyła się dwudniowa konferencja znawców antyku z aż 18 uniwersytetów europejskich! Naukowcy debatowali nad postaciami - mitycznymi i historycznymi - założycieli miast w starożytności.

W dniach 25-26 września 2023 r. miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ktistes. Mythological and historical founder of Ancient Cities and Colonies. Memory, Mythography, Traditions and Representation”. Obrady odbywały się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Wydziału Historycznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W konferencji wzięli udział udział przedstawiciele 18 uniwersytetów, w tym dziewięciu włoskich (Basilicata, Bari, Bologna, La Sapienza, Mediolan, Messyna, Neapol, Padwa, Salerno), pięciu francuskich (Avignon, Dijon, Sorbona 1 i 8, Tours), trzech polskich (UJ, UMK i UW) oraz przedstawiciel bułgarskiego Instytutu Studiów Bałkańskich z Sofii. Wygłoszono 18 referatów, których przedmiotem były postaci założycieli miast. Chociaż analizowano historyczne okoliczności zakładania miast w Tracji, na Cyprze, to uwaga skoncentrowała się na mitach założycielskich miast greckich. Takie opowieści mogły być wytworem lokalnej społeczności, która czciła swego założyciela (nazywanego oikistesem a w czasach późniejszych ktistesem) jako herosa. Kult założyciela i towarzyszące mu mity budowały poczucie wspólnej tożsamości obywateli miasta, pozwalały wskazać na pokrewieństwo z innymi społecznościami lub podkreślić różnice między nimi. Czasami opowieści o założycielach były efektem pracy poetów, mitografów lub historyków, którzy lokalnych herosów łączyli gęstą sieć genealogicznych powiązań z postaciami znanymi z popularnych mitów. W centrum dyskusji nad światem rzymskim znalazły się postaci Romulsa oraz Oktawiana Augusta. Zostały omówione też przypadki nadawania przez niektóre miasta tytułu ktistesa cesarzowi lub osobom szczególnie dla nich zasłużonym.

Konferencja zwołana z inicjatywy prof. Edwarda Dąbrowy była efektem pracy międzynarodowej grupy badawczej „Miasto i inne struktury społeczne i polityczne świata starożytnego” kierowanej przez Sławomira Sprawskiego w składzie: Cinzia Bearzot (Mediolan), Stefano Caneva (Padwa), Edward Dąbrowa (UJ), Maria De Luna (Bolnia), Wojciech Duszyński (UJ), Tomasz Grabowski (UJ), Anna Heller (Tours), Grzegorz Pamuła (SDNH UJ), Maciej Piegdoń (UJ), Marcin Pawlak (UMK), Stanisław Turlej (UJ), Cesarez Zizza (Pavia). Prace grupy są finansowane ze środków ID UJ przyznanych przez dziekana Wydziału Historycznego prof. Stanisława Srokę. Przeprowadzenie konferencji było możliwe dzięki pomocy pani mgr Magdaleny Bubík z sekretariatu IH oraz studentów historii Rolanda Górza i Mateusza Jarczyńskiego.  

Konferencja była zorganizowana jako szóste sympozjum w ramach platformy badawczej pięciu uniwersytetów pod nazwą Ancient City, koordynowanej przez profesora Ariela Lewina (Università degli Studi della Basilicata).

W dniu 27 września grupa badawcza na spotkaniu w Instytucie Historii UJ wyznaczyła sobie następne zadanie, którym będzie organizacja w lutym 2025 roku konferencji poświęconej religijnym aspektom życia miast antycznych.