Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki podległe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ludovika Prize dla profesora Stanisława Sroki

Ludovika Prize dla profesora Stanisława Sroki

6 listopada w Budapeszcie po raz pierwszy wręczono nagrodę Ludoviki. Uhonorowano nią profesora Stanisława Srokę, dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nagroda Ludoviki jest wyrazem uznania dla osób, których wybitne osiągnięcia na polu naukowym, publicznym i zawodowym, wiedza i droga życiowa są godne naśladowania. Ustanawiając to wyróżnienie Senat Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej podkreślił, że będzie ono przyznawane osobom wysoko cenionym i uznanym na arenie międzynarodowej, których działalność służy sprawie "myśli środkowoeuropejskiej" oraz interesom Węgier i regionu Europy Środkowej.

Nazwa nagrody nawiązuje do imienia królowej Węgier Marii Ludwiki Habsburg, która w 1808 r. założyła w Budapeszcie Królewską Akademię Wojskową, mającą kształcić kadry do służby publicznej. Do tej idei nawiązuje mieszczący się w dawnym gmachu Akademii Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej.

Pierwszym laureatem Nagrody Ludoviki został profesor Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista w zakresie dziejów Europy Środkowej. Jego znaczący dorobek naukowy został przedstawiony przez dr. Miklósa Mitrovitsa z Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie, który wygłaszając laudację stwierdził, że droga życiowa profesora Sroki, jego praca zawodowa i praca nad wzajemnym zrozumieniem węgierskiej i polskiej kultury i historii są przykładem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przypomniał także, że prof. Sroka był stypendystą Eötvös Kollégium w Budapeszcie, a jego głównym obszarem badawczym od lat jest historia Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem węgiersko-polskich relacji historycznych i genealogii. Laudator podkreślił, że działalność prof. Sroki jest doceniana nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech – w 2014 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego za działalność naukową dotyczącą historii Węgier w średniowieczu oraz za zasługi w pielęgnowaniu i umacnianiu kontaktów polsko-węgierskich.

 

fot. Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej