Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jednostki podległe

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

XXIII edycja Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

XXIII edycja Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Dušan Fundić i Miklós Mitrovits laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

13 grudnia 2023 r. poznaliśmy laureatów XXIII edycji Nagród im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego! Została ona ustanowiona w 2001 r. przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. W spotkaniu, które prowadził dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisław Sroka, wziął udział prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Piotr Jedynak. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Sali Mehofferowskiej Wydawnictwa Literackiego, które wraz z Wydziałem Historycznym jest sponsorem nagród. W tym roku ma miejsce edycja zagraniczna konkursu. Oto tegoroczni laureaci:
  • Nagrodę Główną otrzymał Dušan Fundić za książkę „Austrougarska i nastanak Albanije (1896-1914)"
  • Nagrodę Honorową otrzymał dr Miklós Mitrovits w uznaniu za dotychczasowy dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem książki „Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989.

Dušan Fundić ukończył studia historyczne na Uniwersytecie w Belgradzie, na którym w 2019 r. obronił dysertację doktorską pt. „Austro-Węgry i kształtowanie się Albanii (1896-1914)”. W latach 2012-2014 był beneficjentem stypendium Ministerstwa Edukacji, Nauki i Rozwoju Technologicznego Serbii, a w 2016 jako stypendysta Österreichischer Austauschdienst odbył staż w Instytucie Historii Wschodniej Europy na Uniwersytecie Wiedeńskim. Dr Dušan Fundić pracuje w Instytucie Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk. Do jego zainteresowań badawczych należą: polityka zagraniczna Austro-Węgier, historia Serbii i Albanii w XIX i XX w. oraz ruchy nacjonalistyczne. Nagrodzona książka „Austrougarska i nastanak Albanije (1896-1914)” (Austro-Węgry i kształtowanie się Albanii) opisuje politykę Wiednia wobec Albanii na rzecz jej starań o autonomię. Autor przedstawił zarówno przyczyny jak i sposoby austriackiego wsparcia. Książka poza wątkami politycznymi porusza również zagadnienia społeczne, prezentując swoistą „cywilizacyjną misję” Wiednia w tej części Bałkanów.

Dr Miklós Mitrovits w uznaniu za dotychczasowy dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem książki „Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989" (przekład Szymon Brzeziński, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2022), otrzymał Nagrodę Honorową. W 2004 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Loránda Eötvösa, a w 2008 studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya. Pracę doktorską obronił w 2009 roku. Jego rozprawa dotyczyła polityki radzieckiej wobec kryzysu polskiego (1980–1981). Praca została opublikowana pod tytułem „A remény hónapjai… A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika (1980–1981) (Miesiące nadziei... Polska Solidarność a polityka sowiecka 1980–1981). Dr Miklós Mitrovits jest pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Europy Środkowej Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie oraz w Instytucie Historii Węgierskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię Europy Środkowej w XX wieku, węgiersko-polskie stosunki historyczne oraz historię Czwórki Wyszehradzkiej.

Serdecznie gratulujemy!
Fot. Anna Wojnar