Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jednostki podległe

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Promocje doktorskie archeologów i historyków

Promocje doktorskie archeologów i historyków

11 stycznia 2024 r. odbyły się uroczyste promocje doktorskie z rad dyscyplin: archeologia i historia.

11 stycznia 2024 r. w Auli Collegium Novum odbyły się uroczyste promocje doktorskie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wypromowano trzech doktorów w dyscyplinie archeologia i 11 w dyscyplinie historia. W wydarzeniu wzięli udział: pani profesor Dorota Malec, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy międzynarodowej, pan profesor Stanisław Sroka - dziekan Wydziału Historycznego,
przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia dr hab. Marek Nowak, prof. UJ, zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ, promotorzy prac oraz zaproszeni goście.
 
Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Archeologia nadany przez Radę Dyscypliny Archeologia UJ odebrali:
 
💙 dr Krzysztof Michalczewski - promotor prof. dr hab. Jan Chochorowski
💙 dr Karol Dzięgielewski - promotor prof. dr hab. Jan Chochorowski
💙 dr Natalia Małecka-Drozd - promotor prof. dr hab. Joachim Śliwa
 
Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia nadany przez Radę Dyscypliny Historia UJ odebrali:
 
💙 dr Andrzej Malik - promotor prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
💙 dr Mateusz Kosonowski - promotor prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
💙 dr Michał Nowak - promotor prof. dr hab. Piotr Franaszek
💙 dr Marcin Szymoniak - promotor dr hab. Zenon Piech, prof. UJ
💙 dr Mateusz Gajda - promotor dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ
💙 dr Marcin Witkowski - promotor dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ
💙 dr Michał Schmidt - promotor dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ
💙 dr Krzysztof Byrski - promotor dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
💙 dr Justyna Gałuszka - promotor dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ
💙 dr Jan Chmura - promotor dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ
💙 dr Kinga Migalska - promotor dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ
 
Gratulacje!
 
Fot. niezrównana Anna Wojnar.