Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jednostki podległe

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postępowanie nostryfikacyjne - opłaty od 1 października 2023 r.

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Postępowanie nostryfikacyjne - opłaty od 1 października 2023 r.

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. 

Komunikat dziekana w sprawie zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z dnia 10 września 2021 r.

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z dnia 10 września 2021 r.

Informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Podróż służbowa - oświadczenie pracownika

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 1.09.2021 r. w sprawie odbywania posiedzeń w formie stacjonarnej

Komunikat Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 1.09.2021 r. w sprawie odbywania posiedzeń w formie stacjonarnej

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą