Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dostosowania sposobu składania rocznych sprawozdań doktorantów do szczególnych warunków wynikających ze stanu epidemii wraz z formularzem dodatkowego sprawozdania

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich w ramach w Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

https://human.phd.uj.edu.pl

Courses in foreign languages - Summer semester 2019/2020

Instytut Judaistyki

 • Holocaust and Jewish Israeli Identity - wykład, 30 godz., 4 ECTS - czwartki: 15:30-18:45
 • Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century, prof. Daniel Blatman - seminarium, 30 godz., 2 ECTS - piątki: 8:30-11:45
 • W związku z anulowaniem w tym semestrze programu Profesorów Wizytujących zmuszeni jesteśmy dokonać zmiany w obsadzie zajęć zaplanowanych do poprowadzenia przez prof. Daniela Blatmana. Aktualnie planujemy (zgodnie z uprzednim harmonogramem), aby zajęcia prowadzone w zastępstwie przez pracownice Instytutu Judaistyki UJ obywały się w następujących terminach: 7-8.05, 14-15.05, 21-22.05, 28-29.05, 4-5.06, 11-12.06
  Czwartki: 15:30-18:45 - Holocaust and Jewish Israeli Identity (wykład, dr Ewa Węgrzyn)
  Piątki: 8:30-11:45 - Final Solutions: Holocaust, Genocide and Mass Violence in XX century (seminarium, dr Edyta Gawron)

Instytut Historii Sztuki

 • Last Byzantine Sculpture, dr hab. Rafał Quirini-Popławski, 30 godz., 4 ECTS

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 • Cultural Theory. A Supplement, prof. dr hab. Janusz Barański, 30 godzin, 5 ECTS.
 • Anthropology of/in contemporary Europe, dr Krzysztof Kowalski, 30 godzin, 5 ECTS.

Instytut Historii 

 • The Great Departure - Central Europeans and the New World in 19th and 20th centuries: politics, culture and everyday life, dr hab. Tomasz Pudłocki, 30 godzin, 4 ECTS
 • Russian Geopolitics and Culture: from Peter the Great to Vladimir Putin, prof. dr hab. Andrzej Nowak ,30 godzin, 4 ECTS
 • The Modern History of Poland: from the Partition to the Independence, dr Kamil Ruszała, 
 • 30 godzin, 4 ECTS.

Instytut Muzykologii

 • The Roma (Gypsy) contribution to European music: facts and myths, dr hab. Anna G. Piotrowska, prof. UJ, 30 godz.

Warsztaty metodologiczne dla doktorantów

Wydziałowe warsztaty metodologiczne dla Doktorantów Wydziału Historycznego odbędą się w dniach 5-7 lutego 2020 r., godz.17:30-20:00, Instytut Historii UJ (ul. Gołębia 13), sala nr 17.

Wykłady w ramach warsztatów poprowadzi Pani prof. dr hab. Ewa Domańska z Wydziału Historii UAM.

Szczegółowy opis seminariów

Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych

15 godzinne konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych dla Doktorantów II roku studiów

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach
I grupa: trzy spotkania po 5 godzin dydaktycznych w następujące poniedziałki: 6 kwietnia, 20 kwietnia, 27 kwietnia.
II grupa: trzy spotkania po 5 godzin dydaktycznych w następujące wtorki: 7 kwietnia, 21 kwietnia, 28 kwietnia.

Godziny zajęć
I grupa  - poniedziałek, godz. 14.00-16.15; 17.00-18.30 (16.15-17.00 - przerwa)
II grupa - wtorek, godz. 14.00-16.15; 17.00-18.30 (16.15-17.00 - przerwa).

Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej przy ul. Gołębiej 9 (piwnica).

Uprzejmie prosimy o przesłanie do końca stycznia br., na adres katarzyna.polak@uj.edu.pl informacji o wyborze grupy. Na podstawie tej informacji zostaną Państwo zapisani do wybranej grupy w systemie USOS. Zapisy do grup będą odbywać się według kolejności zgłoszeń.

Procedura składania wniosku o wyznaczenie promotora

Procedura składania wniosku o wyznaczenie  promotora lub promotorów przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce

Szczegółowy opis trybu postępowania

Wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego

Załącznik 1 Konspekt rozprawy doktorskiej

Załącznik 2 Zgoda na pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego

Załącznik 3 Wykaz prac naukowych

Załącznik 4 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Ubezpieczenie

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty: dowód osobisty, ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty: aktualny paszport, zaświadczenie o polskim pochodzeniu, ważna legitymacja, umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty/informacje: dowód osobisty współmałżonka, akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, PESEL dziecka.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dokumentacji projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód lub mogą go otworzyć na najbliższej, czerwcowej Radzie Wydziału. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Pytania prosimy kierować do Kierownika projektu, p. Jana Cieślaka: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl