Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Wydziału

Dziekan

Prof. dr hab. Jan Święch

Prodziekan ds. ogólnych

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. Informacja o terminie rozpoczęcia oraz harmonogramie rekrutacji pojawi się na stronie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2019.

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania ofert wykonania usługi analiz radiowęglowych wraz z ekstrakcją kolagenu dla uczestników projektu: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym (nr umowy WND-POWR.03.02.00-00-I025/17).

Termin realizacji: lipiec-październik2019

Ilość próbek: 16

Termin naboru ofert: 19.06.2019 do godziny 14:00

Adres kontaktowy: jan.cieslak@uj.edu.pl

Ogłoszenie o naborze ofert [PDF]

Wzór oferty i oświadczenia [wersja edytowalna]