Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Wydziału

Dziekan

Prof. dr hab. Jan Święch

Prodziekan ds. ogólnych

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

World University Ranking

W prestiżowym, międzynarodowym rankingu uczelni Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) na rok 2020 archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim została sklasyfikowana na miejscach od 101 do 150. W rankingu uwzględniono ponad 4000 uczelni z całego świata. Archeologia jest we wspomnianym rankingu najwyżej sklasyfikowaną dyscypliną spośród wszystkich kierunków wykładanych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Historyczny UJ zaprasza do składania ofert wykonania usługi dostawy wybranej literatury naukowej dla uczestników projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ” (nr umowy o dofinansowanie WND-POWR.03.02.00-00-I025/17). Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2019. Ilość pozycji: 81. Termin naboru ofert: 05.08.2019. Adres kontaktowy: jan.cieslak@uj.edu.pl

Ogłoszenie o naborze ofert
Wzór oferty i oświadczenia