Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii

Instytut Archeologii

Instytut prowadzi następujące studia z zakresu archeologii:
1. zawodowe I-go stopnia - LICENCJACKIE (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym - dziennym i wieczorowym),
2. uzupełniające II-go stopnia - MAGISTERSKIE (w trybie stacjonarnym - dziennym).

Instytut Archeologii UJ to najstarsza uniwersytecka placówka archeologiczna w Polsce. Od 1863 roku nieprzerwanie prowadzi działalność badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską. Obecnie instytut prowadzi szereg prac wykopaliskowych w Polsce oraz poza jej granicami i kształci ponad 450 studentów w zakresie archeologii i dziejów cywilizacji starożytnych świata.