Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Web Content Display Web Content Display

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Studia etnologiczne i antropologiczne to szkoła krytycznego myślenia i twórczego działania, to nauka widzenia nieoczywistego w tym, co oczywiste i oczywistego w tym, co wydaje się egzotyczne, to rozumienie różnorodności ludzkich pomysłów na życie i nauka czerpania z nich wiedzy i inspiracji.

Poznacie mechanizmy działania kultury i społeczeństw w perspektywie lokalnej i globalnej, naturę etnograficznych badań terenowych (w kulturach nam bliskich i dalekich), nauczycie się analizy, rozumienia i wyjaśniania zjawisk społecznych i kulturowych.

Nasi studenci mają możliwość angażowania się w oryginalne projekty badawcze, realizowane zarówno w Europie, jak i poza nią, skupione wokół takich problemów jak np. źródła, użycia i interpretacje elementów "tradycji", jak procesy globalizacyjne, kwestie etniczności i nacjonalizmów, migracji i wielokulturowości, religii, ciała i medycyny, polityki i ekonomii widzianych z perspektywy kulturowej, wizualności, literatury czy sztuki, poznają też tajniki pracy muzealnej i kuratorskiej.

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa gwarantują zdobycie wiedzy, umiejętności i wrażliwości, które są niezbędne do wyjaśniania tego, co istotne, co współcześnie dzieje się na świecie, ale przede wszystkim uczą oprócz krytycznego myślenia, angażowania się w kluczowe społecznie debaty oraz przenoszenia myśli i złożonych idei na obraz (w szczególności filmowy) i tekst.

Po naszych studiach "nic już nie będzie oczywiste", a otaczająca rzeczywistość okaże się o wiele bardziej różnorodna i wielowymiarowa.