Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Regulamin

Web Content Display Web Content Display

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Tok studiów doktoranckich (akty prawne opublikowane na stronie Działu Nauczania UJ)

Wzory pism

Podanie o przesunięcie obowiązku programowego

Podanie o przedłużenie studiów

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich - wzór obowiązujący od roku 2019/2020 [plik DOC]

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich - wzór obowiązujący od roku 2019/2020 [plik PDF]

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ nr VII/2020/2021/I/6 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie dostosowania sposobu składania rocznych sprawozdań doktorantów do szczególnych warunków wynikających ze stanu epidemii

**

Zasady składania rocznych sprawozdań doktorantów za rok 2021/22

W związku z nadchodzącym końcem roku akademickiego przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich termin składania sprawozdań z Państwa pracy w roku akademickim 2021/22 upływa 30 czerwca 2022 r. Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania możliwe będzie wyłącznie w opisanych w Regulaminie sytuacjach i tylko na pisemny wniosek doktoranta złożony przed 30 czerwca br.

Oczywiście pozostaje możliwość składania aneksów do sprawozdań za okres od 30 czerwca do 30 września 2022 r.

Ponieważ musimy zachować możliwość dokonania podsumowania i zaliczenia roku akademickiego w warunkach pracy zdalnej, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału dokumenty konieczne do zaliczenia i podsumowania roku akademickiego 2021/22 muszą zostać przesłane w wersji elektronicznej na specjalnie do tego utworzony adres:

sprawozdaniadoktorantowWH2022@uj.edu.pl

Sposób sporządzenia i przesłania dokumentacji opisany został w przyjętej przez Radę Wydziału uchwale, której tekst przesyłam w załączeniu.

Podpisane oryginały wszystkich dokumentów muszą zostać dostarczone do Dziekanatu Wydziału Historycznego UJ nie później niż do 7 października 2022 r.

Uchwała w sprawie sprawozdań.