Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Wydziału

Dziekan

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

Prodziekan ds. ogólnych

Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do składania ofert przeprowadzenia zajęć z zakresu analizy statystycznej i metod ilościowych w humanistyce dla uczestników projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ” (nr umowy o dofinansowanie WND-POWR.03.02.00-00-I025/17). Termin realizacji: maj 2021. Ilość godzin: 24 h dydaktyczne. Termin naboru ofert: 23.04.2021 g. 10.00. Adres kontaktowy: projekty.historyczny@uj.edu.pl

Ogłoszenie o naborze ofert
Załączniki do zapytania – dokumenty do składania oferty

Rekrutacja / CfA

Rekrutacja - stypendium do programu doktorskiego SDNH Nauki o kulturze i religii w ramach grantu NCN dr Anny Romanowicz

https://human.phd.uj.edu.pl

CfA - scholarship in the JUDSH Ph.D. program Culture and Religion Studies (Polish National Science Centre grant, PI: dr Anna Romanowicz)

https://human.phd.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj