Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki podległe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Krzysztofa Zamorskiego

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Krzysztofa Zamorskiego

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. Nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, m.in. za wyróżniającą twórczość naukową.

Profesor Krzysztof Zamorski od pół wieku jest związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego działalność naukowa ogniskuje się wokół problemu zmian cywilizacyjnych i społeczno-gospodarczych w XVIII/XIX wieku, demografii historycznej i teorii historii. Jest autorem ośmiu monografii i redaktorem dziewięciu książek. Stoi na czele Katedry Antropologii Historycznej i Teorii Historii Instytutu Historii i od 25 lat jest redaktorem czasopisma „Historyka”, ale odnotować należy jego aktywność organizacyjną i społeczną w przeszłości. W latach 1993–2003 kierował Biblioteką Jagiellońską. 

Krzysztof Zamorski jest rozpoznawalnym i cenionym historykiem w kraju i poza jego granicami. Od lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2013–2021 był prezesem krakowskiego oddziału PTH, a od 2015 r. jest członkiem Zarządu Głównego. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, że główną formą zaangażowania Krzysztofa Zamorskiego w inicjatywy PTH jest ruch kongresowy. W 2004 r. był przewodniczącym Biura Komitetu Organizacyjnego 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie. Sukces Zjazdu spowodował, że dzięki inspiracji prof. Andrzeja Chwalby zrodziła się idea organizacji w Krakowie Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Krzysztof Zamorski był trzykrotnie przewodniczącym Biura Organizacyjnego Kongresów. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie miało miejsce w 2007 r. Do Krakowa przyjechało wówczas prawie 450 badaczy z 37 krajów. Od tego czasu Kongres ma charakter cykliczny – kolejne odbyły się w 2012 i 2017 r., a aktualnie trwają przygotowania do czwartego Zjazdu, zaplanowanego na 2022 r. Za tę działalność K. Zamorski uzyskał tytuł ambasadora kongresów polskich.