Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki podległe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyróżnienie dla prof. Juliana Dybca!

Wyróżnienie dla prof. Juliana Dybca!

22 marca Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Juliana Dybca, emerytowanego pracownika Wydziału Historycznego, srebrnym medalem "Plus ratio quam vis".

22 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu "Plus ratio quam vis" emerytowanemu pracownikowi Wydziału Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐡𝐚𝐛. 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢 𝐃𝐲𝐛𝐜𝐨𝐰𝐢. Był długoletnim pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu za nowatorskie badania systemu finansowania i mecenatu nauki i oświaty w dawnej Galicji, monografię o dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie międzywojennym, a także za pracę nad ukształtowaniem kilku pokoleń studentów UJ. 

 

Sylwetkę pana profesora przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Stopka, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Przypomniał największe dokonania Juliana Dybca, jego drogę naukową: od studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, przez pracę w Archiwum UJ, do zatrudnienia w Instytucie Historii. Profesor Julian Dybiec jest uczniem prof. Henryka Barycza, był zatrudniony w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury. Z tym zakładem był związany aż do przejścia na emeryturę w 2010 r.