Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki podległe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CFP Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)

CFP Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)

Zachęcamy do udziału w konferencji "Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)"

W październiku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Wiedza, doświadczenie, rozrywka. Edukacyjne i kulturowe aspekty podróży z ziem polskich na zachód Europy w dobie nowożytnej i nowoczesnej (do 1939 r.)". Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Wydziału Historycznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem do udziału w konferencji i do nadsyłania zgłoszeń.

 

Call for papers

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania propozycji referatu wraz z abstraktem wystąpienia do dnia 31 maja 2023 r. na adresy: anna-markiewicz1@wp.pl; tomaszpudlocki@hoga.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru referatów.