Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Historii Sztuki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Historii Sztuki

Instytut Historii Sztuki Instytut Historii Sztuki prowadzi studia I stopnia na dwóch kierunkach: historii sztuki i ochrony dóbr kultury, a studia II stopnia na historii sztuki ze specjalizacjami: ogólną, kuratorską i ochrony dóbr kultury. Wysoki poziom zajęć gwarantują wykładowcy, prowadzący aktywną działalność naukową, doświadczeni specjaliści spoza uniwersytetu (m.in. zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków, dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, konserwatorzy, muzealnicy, specjaliści od fundraisingu), a także zapraszani wykładowcy zagraniczni. Podstawą studiów są zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki (w muzeach, kościołach, pracowniach konserwatorskich), a także w trakcie ćwiczeń terenowych w Polsce i zagranicą. Bierzemy też udział w grantach badawczych i akcjach edukacyjnych poza uniwersytetem. Na obu kierunkach działają koła naukowe studentów, które aktywnie włączają się w życie środowiska akademickiego poprzez udział w konferencjach, organizowanie zajęć specjalistycznych czy udział w akcjach inwentaryzacji zabytków.