Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Muzykologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Muzykologii

Instytut Muzykologii

W Instytucie Muzykologii UJ na studiach licencjackich i magisterskich można poznać historię, estetykę i teorię muzyki oraz zdobyć praktyczną wiedzę w dziedzinach:

  1. dziennikarstwo muzyczne,
  2. edytorstwo muzyczne,
  3. technologia informacyjna (IT) w muzykologii.

Studenci mogą odbywać terenowe praktyki etnomuzykologiczne, uczestniczyć w programie stypendialnym ERASMUS, mają również do dyspozycji jedną z najlepiej wyposażonych bibliotek muzycznych w Polsce z dostępem on-line do najważniejszych baz danych oraz do Biblioteki Nagrań Muzycznych.