Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

Informacje ogólne

Dziedzina nauki
nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa
archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce

Typ studiów
trzeciego stopnia

Tryb studiów
stacjonarne

Języki wykładowe
polski, angielski

Limit miejsc
20

Kryteria formalne
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na dowolnym kierunku. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek. Dodatkowym warunkiem formalnym jest przedstawienie oświadczenia pracownika naukowego (członka Rady Wydziału Historycznego UJ) posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć pod adresem www.erk.uj.edu.pl/studia/4187/1/s

Dokumenty do pobrania

Życiorys kandydata

Konspekt planowanej rozprawy doktorskiej

Terminy

Rejestracja
od 24.08.2018 do 05.09.2018

Potwierdzanie rejestracji
do 07.09.2018, do godz. 12:00

Egzaminy wstępne
od 11.09.2018 do 20.09.2018

Ogłoszenie listy rankingowej
24.09.2018

Wpisy na studia
od 25.09.2018 do 26.09.2018