Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze dziekańskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekan

Prof. dr hab. Jan Święch

Prof. dr hab. Jan Święch

E-mail

 • jan.swiech@uj.edu.pl

Telefon

 • (12) 663 14 36

Dyżury w Dziekanacie

 • Poniedziałki     9:30-12:30
 • Środy               14:00-15:00
 • Czwartki          10:00-12:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. ogólnych

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

E-mail

 • stanislaw.sroka@uj.edu.pl

Telefon

 • (12) 663 11 57

Dyżury w Dziekanacie

 • Poniedziałki   12:00-14:00
 • Środy              11:00-13:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

E-mail

 • judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl

Telefon

 • (12) 663 11 57

Dyżury w Dziekanacie

 • Poniedziałki  10:00-12:00
 • Wtorki           12:00-13:00
 • Czwartki        11:00-13:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady Dyscyplin

Dyżury Przewodniczących

Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Dziekanat Wydziału Historycznego UJ, pokój 55, II piętro

**

Przewodniczący Rady Dyscypliny - ARCHEOLOGIA
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
czwartki, 13.00-14.00

Przewodniczący Rady Dyscypliny - HISTORIA
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
czwartki, 10.00-11.00

Rada Dyscypliny - HISTORIA

Przewodniczący Rady Dyscypliny - NAUKI O SZTUCE
Prof. dr hab. Zofia Fabiańska
czwartki, 11.00-12.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia

Instytut Archeologii
mgr Agata Sztyber

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr Jerzy Baradziej

Instytut Judaistyki
dr Marek Tuszewicki

Instytut Historii
dr Aleksandra Arkusz

Instytut Historii Sztuki
dr Urszula Bęczkowska

Instytut Muzykologii
dr Andrzej Sitarz

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr Jerzy Baradziej
Dr Aleksandra Arkusz
Dr Urszula Bęczkowska
Dr Andrzej Sitarz
Dr Marek Tuszewicki
Mgr Agnieszka Zwadło (przedstawiciel pracowników administracyjnych)
Mgr Maria Działo (przedstawiciel doktorantów)
Violetta Korsakova (przedstawiciel studentów)