Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nagroda im. Zofii i Jana Włodków

Web Content Display Web Content Display

ID UJ na Wydziale Historycznym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwarciu konkursów na finansowanie działań ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazanych do dyspozycji Dziekanowi Wydziału Historycznego w roku budżetowym 2023.

W poniższych zakładkach znajdują się szczegółowe informacje o otwartych konkursach, karta zgłoszenia projektu oraz lista pracowników dziekanatu WH pełniących funkcje opiekunów projektów. Wnioski (z wyjątkiem tych dotyczących finansowania publikacji i wyjazdów na konferencje) są przyjmowane do dnia 24 marca 2023. Kolejny nabór wniosków przewidywany jest wyłącznie w sytuacji, gdy nie zostaną rozdysponowane wszystkie dostępne środki. Wnioski o finansowanie publikacji oraz wyjazdów na konferencje zagraniczne są przyjmowane w trybie ciągłym.

Wnioski należy zgłaszać do opiekuna projektu w godzinach pracy dziekanatu. Wniosek powinien zawierać kartę zgłoszenia projektu oraz dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursu. Wnioski będą sukcesywnie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową Programu ID UJ. Decyzję o finansowaniu projektu podejmuje Dziekan Wydziału Historycznego na podstawie pozytywnej rekomendacji Komisji.

Karta zgłoszenia projektu

Konkurs na organizację konferencji i seminariów

Konkurs: "Grupy badawcze"

UWAGA! Środki na rok 2023 zostały wyczerpane Konkurs "Rozwój kompetencji"

Konkurs "Wsparcie publikacji naukowych"

Konkurs "Wsparcie udziału w konferencjach międzynarodowych z funduszu wyjazdowego"

Nazwa działania i nazwiska opiekunów:

  • organizacja konferencji i seminariów: mgr Justyna Gałuszka
  • nauka dla społeczeństwa: mgr Justyna Gałuszka
  • współpraca badawcza: mgr Małgorzata Kozak
  • rozwój kompetencji: mgr Katarzyna Polak

Obsługa finansowa projektów: mgr Ewa Sroga

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Stanisław Sroka - Dziekan Wydziału Historycznego

dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ - Prodziekan Wydziału Historycznego ds. ogólnych