Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Rekrutacja

Zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który rozpoczyna niebawem kolejną edycję, umożliwiającą wyjazd w roku akademickim 2018/2019. Program MOST, oferujący wymianę studentów i doktorantów polskich uczelni, funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach Programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK), a udział w wymianie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na oficjalnej stronie programu.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie mogą studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia. Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl W terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r. pod wskazanym adresem potrwa rejestracja na wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019.

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz oficjalnej strony Programu MOST, na której znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki i instrukcje dotyczące rejestracji na Program oraz zasady wymiany.

Informacje ogólne

Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym mają charakter studiów wydziałowych i są wyłącznie studiami stacjonarnymi. Stąd uczestników studiów doktoranckich - w ramach programu MOST - możemy przyjąć wyłącznie na studia stacjonarne.

Program studiów doktoranckich jest programem wydziałowym, zważywszy na charakter studiów program ten jest w części wspólnej bardzo ograniczony godzinowo i kładzie nacisk na indywidualną pracę doktoranta z promotorem. Otwiera to możliwość zbudowania właściwej strategii niezbędnej do napisania rozprawy doktorskiej. Założoną cechą tego programu jest indywidualne podejście do doktoranta, są to więc w istocie indywidualne studia doktoranckie.

Uczestnicy programu MOST będą mile widziani, jakkolwiek trudno jest sobie wyobrazić inny sposób studiowania jak tylko w kontakcie z konkretnym - wybranym przez doktoranta - samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału Historycznego. Zrozumiałe, że podane poniżej liczby doktorantów, których przyjmiemy w ramach programu MOST, mają charakter orientacyjny, tym bardziej prowizoryczne są liczby studentów w poszczególnych semestrach. Liczba miejsc oferowanych przez Wydział Historyczny UJ:

Historia
semestr zimowy - 5 miejsc
semestr letni - 5 miejsc

Etnologia
semestr zimowy - 2 miejsca
semestr letni - 2 miejsca

Archeologia
semestr zimowy - 3 miejsca
semestr letni - 3 miejsca

Historia sztuki
semestr zimowy - 2  miejsca
semestr letni - 2 miejsca

Nauki o sztuce
semestr zimowy - 1 miejsce
semestr letni - 1 miejsce