Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wcześniejsze wersje regulaminu

Tok studiów doktoranckich (akty prawne opublikowane na stronie Działu Nauczania UJ)

Wzory pism

Podanie o przesunięcie obowiązku programowego

Podanie o przedłużenie studiów

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich za rok 2018/2019 [plik DOC]

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich za rok 2018/2019 [plik PDF]

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich - wzór obowiązujący od roku 2019/2020 [plik DOC]

Sprawozdanie uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich - wzór obowiązujący od roku 2019/2020 [plik PDF]

Uchwała Rady Wydziału Historycznego UJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dostosowania sposobu składania rocznych sprawozdań doktorantów do szczególnych warunków wynikających ze stanu epidemii wraz z formularzem skróconego sprawozdania [plik DOC]

Sprawozdania z pracy doktorantów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sprawozdania z pracy doktorantów za rok akademicki 2019/20 należy przesłać na adres sprawozdaniadoktorantowWH@uj.edu.pl

Przypominamy, że dokumenty należy przesyłać w postaci dwóch plików pdf oznaczonych nazwiskiem.

Pierwszy z plików ma zawierać:
a) Skrócone Sprawozdanie podpisane przez doktoranta i przez opiekuna naukowego/promotora (wg. wzoru przyjętego przez Radę Wydziału 22.05.2020);
b) Sprawozdanie (pełne, wg. wzoru ogłoszonego przed rozpoczęciem roku akademickiego) podpisane przez doktoranta;
c) podpisaną opinię promotora.

Drugi plik ma zawierać skany załączników do sprawozdania (potwierdzenia udziałów w konferencjach, przyjęcia publikacji do druku itp).

Jeżeli do dokumentów dołączane będą jakiekolwiek podania (np. o przesunięcie obowiązków programowych, o przedłużenie studiów, zaliczenie zajęć spoza programu studiów itp.) to należy je dodać do pliku pierwszego ze sprawozdaniami i opinią promotora. Wszystkie podania muszą być podpisane i zaopiniowane, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Regulaminu Studiów Doktoranckich UJ.

Dokumenty przygotowane i przesłane w innej formie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ze względu na uwarunkowania techniczne zaleca się przygotowanie skanów czarno-białych w rozdzielczości 300 dpi.

Przypominamy, że w bieżącym roku akademickim termin składania sprawozdań i pozostałych dokumentów został przedłużony do 30 września 2020. Ze względu na liczne grono doktorantów usilnie nalegam aby osoby, które mogą przygotować kompletną dokumentację przed końcem września, przesyłały ją wcześniej. Umożliwi rozłożenie w czasie pracy nad jej analizowaniem i pozwoli na uniknięcie nadmiernego spiętrzenia pracy w pierwszych dniach października oraz przyspieszy przygotowanie list rankingowych.

Przypominamy również, że oryginały wszystkich podpisanych dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Historycznego przed 15 października 2020 r.