Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego

Towarzystwo jest organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą na zasadach doktoranckiego koła naukowego. Do najważniejszych celów Towarzystwa należy:

  1. Integracja środowiska doktorantów poprzez rozwój współpracy naukowej i wymianę doświadczeń badawczych.
  2. Doskonalenie warsztatu i kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
  3. Wsparcie w realizacji projektów badawczych.
  4. Upowszechnianie osiągnięć naukowych doktorantów.
  5. Współpraca w realizacji projektów badawczych ze studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, szczególnie z innymi organizacjami o zbliżonym do Koła charakterze.

 

Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez działalność naukową o profilu właściwym dla studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Historycznym UJ, w tym szczególnie – poprzez działalność o charakterze interdyscyplinarnym, angażującą doktorantów z różnych dziedzin nauki historycznej.