Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze dziekańskie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekan

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

Prof. dr hab. Stanisław Sroka

E-mail

stanislaw.sroka@uj.edu.pl

Telefon

(12) 663 14 36

 

Dyżury w Dziekanacie

Wtorki 11:00-13:00

Czwartki 11:00-13:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. ogólnych

Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

E-mail

slawomir.sprawski@uj.edu.pl

Telefon

(12) 663 11 57

 

Dyżury w Dziekanacie

Poniedziałki 12:00-13:30

Czwartki 12:00-13:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

E-mail

judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl

Telefon

(12) 663 11 57

 

Dyżury w Dziekanacie

Poniedziałki 10:00-12:00

Wtorki 12:00-13:00

Czwartki 11:00-13:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady Dyscyplin

Dyżury Przewodniczących

Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Dziekanat Wydziału Historycznego UJ, pokój 55, II piętro

**

Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
Czwartki 13:00-14:00

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Czwartki 12:00-13:00

Rada Dyscypliny - HISTORIA

Przewodnicząca Rada Dyscypliny Nauki o sztuce
Prof. dr hab. Zofia Fabiańska
Czwartki 11:00-12:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia na lata 2020-2024

Instytut Archeologii
mgr Agata Sztyber

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr Jerzy Baradziej

Instytut Judaistyki
dr Marek Tuszewicki

Instytut Historii
dr Aleksandra Arkusz

Instytut Historii Sztuki
dr Urszula Bęczkowska

Instytut Muzykologii
dr hab. Jakub Kubieniec, prof. UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ
Dr hab. Radoslaw Palonka
Dr Jerzy Baradziej
Dr Aleksandra Arkusz
Dr Urszula Bęczkowska
Dr hab. Jakub Kubieniec, prof. UJ
Dr Marek Tuszewicki
Mgr Justyna Gałuszka (przedstawiciel doktorantów)
Michał Lis (przedstawiciel studentów)
Agnieszka Zwadło (przedstawiciel pracowników administracyjnych)