Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Konferencja w Instytucie Historii UJ

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 1919-1939-1989. Momenty zwrotne w historii państwa polskiego w XX wieku, która odbędzie się w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 8-9 listopada 2019 r.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: momentyzwrotne2019@gmail.com

Pragniemy stworzyć forum wymiany myśli i doświadczeń związanych z ważnymi wydarzeniami XX wieku. Jako punkt wyjścia obraliśmy trzy daty, wokół których chcielibyśmy zbudować narrację naszego wydarzenia. Proponujemy następujące zagadnienia jako element dyskusji dyskusji nad losami państwa polskiego w poprzednim stuleciu: rok 1919 - budowa państwa polskiego po latach zaborów; walka o granice; tworzenie struktur administracyjnych, gospodarczych, społecznych; pamięć o czasach niewoli i wojny; formy upamiętnienia; rok 1939 - II RP i Europa w przededniu wojny; klęska wojny obronnej i reakcje światowej opinii publicznej; walka o Polskę - wymiar cywilny i wojskowy; losy emigrantów, migrantów i uchodźców w latach powojennych; formy upamiętnienia; rok 1989 - kondycja państwa i społeczeństwa u kresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; problem transformacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w III Rzeczpospolitą; formy upamiętnienia

Formularz zgłoszeniowy

Ubezpieczenie

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • ważna legitymacja,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dokumentacji projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód lub mogą go otworzyć na najbliższej, czerwcowej Radzie Wydziału. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Pytania prosimy kierować do Kierownika projektu, p. Jana Cieślaka: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl

Regulamin

Wniosek

Dane uczestnika

Rekomendacja

Projekt badawcz

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. Informacja o terminie rozpoczęcia oraz harmonogramie rekrutacji pojawi się na stronie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2019.