Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Organizacja roku akademickiego

Semestry
ZIMOWY - od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
LETNI - od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku

Terminy zajęć dydaktycznych
od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku

Warsztaty metodologiczne - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Warsztaty metodologiczne dla doktorantów Intytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej odbędą się 6 czerwca 2019. Informacje organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.

Letnie warsztaty metodologiczne

Letnie warsztaty metodologiczne dla Doktorantów Wydziału Historycznego odbędą się w dniach 26-28 czerwca br. Wykład w wymiarze 10 godzin poprowadzi prof. dr hab. Antoni Dudek. Temat cyklu wykładów: Blaski i cienie uprawiania historiografii dziejów najnowszych. Przypadek polskich rządów z lat 1989-1993. Miejsce i godzina zajęć: Sala Amfiteatralna Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13), godzina 16:00- 18:30 (od środy do piątku).

Warsztaty są obowiązkowe dla wszystkich Doktorantów od I do III roku studiów, a także dla tych Doktorantów, którzy nadrabiają zaległe zajęcia z lat poprzednich.

Szkolenie BHP

Nastąpiła istotna zmiana dotycząca szkolenia BHP, w odniesieniu do informacji przesłanych doktorantom na początku roku akademickiego. Z informacji przesłanej przez Panią B. Bryk - zastępcę Kierownika Inspektoratu BHP,  wynika, że wszyscy doktoranci I roku (nawet Ci, którzy odbyli takie szkolenie na studiach I i II stopnia) mają obowiązek odbyć szkolenie BHP. Z obowiązku tego mogą być zwolnione jedynie osoby, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Nie zwalnia też doktoranta odbycie szkolenia w ramach studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją opublikową przez Panią B. Bryk, a następnie odbycie obowiązkowego kursu przez wszystkich Doktorantów we wskazanym terminie.

Więcej informacji na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Sympozjum Doktorantów Instytutu Historii UJ

Instytut Historii UJ, Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ, Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UJ zapraszają na X Sympozjum Doktorantów Instytutu Historii, które odbędzie się 1 marca 2019 r. w Collegium Witkowskiego UJ (ul. Gołębia 13)

Program obrad

Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych

W II semestrze roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 15 godzinne konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych. Zajęcia są obowiązkowe dla Doktorantów II roku.

Zajęcia poprowadzą: dr Piotr Kołodziejczyk, dr Michał Kasiński

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach:
I grupa: trzy spotkania po 5 godzin dydaktycznych w kolejne poniedziałki: 13 maja, 20 maja, 27 maja br.
II grupa: trzy spotkania po 5 godzin dydaktycznych w kolejne wtorki: 14 maja, 21 maja, 28 maja br.

Plan zajęć:
I grupa: poniedziałki, godz. 14.00-16.15; 17.00-18.30 (16.15-17.00 - przerwa)
II grupa: wtorki, godz. 14.00-16.15; 17.00-18.30 (16.15-17.00 - przerwa).

Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej przy ul. Gołębiej 9 (piwnica).

Prosimy o przesłanie do końca lutego br. na adres katarzyna.polak@uj.edu.pl informacji o wyborze grupy. Na podstawie tego zgłoszenia zostaną Państwo zapisani do wybranej grupy w systemie USOS. Zapisy będą odbywać się według kolejności zgłoszeń.

Wydziałowe warsztaty z dydaktyki akademickiej

W II semestrze roku akademickiego 2018/2019 odbędą się 15 godzinne zajęcia w ramach Wydziałowych warsztatów z dydaktyki akademickiej. Zajęcia są obowiązkowe dla Doktorantów I roku studiów.

Zajęcia poprowadzi dr hab. Tomasz Pudłocki z Instytutu Historii UJ.

Termin i miejsce spotkań: czwartki, godzina 18:30-20:00, ul. Św. Anny 6, sala nr 101. Pierwsze zajęcia odbędą się 28 lutego 2019 r.

Wydziałowe warsztaty metodologiczne

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin zimowych warsztatów metodologicznych dla Doktorantów Wydziału Historycznego UJ. Zajęcia (10 godzin wykładów) odbędą się w dniach: 30 stycznia, 31 stycznia i 1 lutego 2019 r. (od środy do piątku), a nie jak wstępnie informowaliśmy w dniach 28 stycznia - 1 lutego.

Miejsce i godzina zajęć: Sala Amfiteatralna Instytutu Historii UJ (ul. Gołębia 13), godzina 17:00

Warsztaty są obowiązkowe dla wszystkich Doktorantów od I do III roku studiów, a także dla tych Doktorantów, którzy nadrabiają zaległe zajęcia z lat poprzednich.

Warsztaty metodologiczne - Instytut Historii UJ

Dyrekcja Instytutu Historii UJ, Kierownik studiów doktoranckich oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów WH UJ zapraszają na IX Sympozjum Doktorantów Instytutu Historii UJ, które odbędzie się 7 grudnia 2018 r. (piątek)  w sali numer 17, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13.

Uczestnictwo w spotkaniu jest obowiązkowe dla doktorantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku oraz zalecane dla doktorantów lat wyższych. Wystąpienie na sympozjum jest również niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego.

Program Sympozjum

Wykłady fakultatywne

W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 Wydział Historyczny oferuje Doktorantom - jako przedmiot wybrany zakończony egzaminem - następujące kursy:

 • Filozofia | Filozofia. Historyczny przegląd głównych kierunków filozoficznych z uwzględnieniem podstawowej terminologii, 30 godzin, prowadzący: dr hab. Janusz Mizera - II semestr, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala 111, piątki, godzina 14:00-15:30
 • Historia sztuki | Stanisław Wyspiański: Kraków i świat, 30 godzin, prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Bałus – II semestr 2018/2019, Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53, sala nr 40, środy, godzina 18:00-19:30

Powyższe wykłady nie są obligatoryjne, w celu realizacji obowiązku programowego można wybrać inny kurs, który spełnia określone warunki - każdy Doktorant musi ukończyć 60 godzin wybranego wykładu do końca IV roku studiów, dopuszcza się zaliczenie dwóch odrębnych kursów z odmiennych dziedzin wiedzy po 30 h każdy.

Konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych

Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, obowiązkowe na I roku studiów doktoranckich "Konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych"

15 godzinny cykl konwersatorium, zajęcia kończą się zaliczeniem, prowadząca: mgr Barbara Bułat (pracownik Biblioteki Jagiellońskiej). Zajęcia rozpoczną się 15 listopada (czwartek), godzina 17:00, w Instytucie Historii UJ (ul. Gołębia 13), w sali nr 212.

W systemie USOS zostali Państwo zapisani na ww. konwersatorium. Prosimy o dokonanie podpięcia zajęć do roku i etapu studiów.

Ubezpieczenie

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • ważna legitymacja,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dokumentacji projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód lub mogą go otworzyć na najbliższej, czerwcowej Radzie Wydziału. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Pytania prosimy kierować do Kierownika projektu, p. Jana Cieślaka: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl

Regulamin

Wniosek

Dane uczestnika

Rekomendacja

Projekt badawcz