Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Szkolenie BHP

Szanowni Państwo

Nastąpiła istotna zmiana dotycząca szkolenia BHP, w odniesieniu do informacji przesłanych Państwu w ostatnich dniach. Z informacji przesłanej przez Panią B. Bryk - zastępcę Kierownika Inspektoratu BHP,  wynika, że wszyscy Doktoranci I roku (nawet Ci, którzy odbyli takie szkolenie na studiach I i II stopnia) mają obowiązek odbyć szkolenie BHP. Z obowiązku tego mogą być zwolnione jedynie osoby, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Nie zwalnia też doktoranta odbycie szkolenia w ramach studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją opublikową przez Panią B. Bryk, a następnie odbycie obowiązkowego kursu przez wszystkich Doktorantów we wskazanym terminie.

Więcej informacji na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Warsztaty metodologiczne dla Doktorantów Instytutu Historii UJ

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na IX Sympozjum Doktorantów Instytutu Historii UJ (Instytutowe warsztaty metodologiczne), które odbędzie się 7 grudnia 2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada na adres: doktoranci.wh.uj@gmail.com

Udział w warsztatach jest obowiązkowy dla wszystkich Doktorantów od I do III roku studiów oraz Doktorantów lat wyższych uzupełniających zaległości z lat poprzednich. Wystąpienie na sympozjum jest również niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego.

Oferta wykładów

W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 Wydział Historyczny oferuje Doktorantom - jako przedmiot wybrany zakończony egzaminem - trzy kursy:

 • Filozofia (prowadzący: dr hab. J. Mizera, Instytut Filozofii UJ)
 • Historia sztuki (prowadzący: prof. dr hab. W. Bałus, Instytut Historii Sztuki UJ)
 • Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość (prowadzący: prof. dr hab. K. Stopka, mgr M. Wasilewicz, Instytut Historii UJ)

Szczegóły organizacyjne zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Powyższe wykłady nie są obligatoryjne, w celu realizacji obowiązku programowego można wybrać inny kurs, który spełnia określone warunki - każdy Doktorant musi ukończyć 60 godzin wybranego wykładu do końca IV roku studiów, dopuszcza się zaliczenie dwóch odrębnych kursów z odmiennych dziedzin wiedzy po 30 h każdy.

Zajęcia fakultatywne

Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, obowiązkowe na I roku studiów doktoranckich "Konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych"

15 godzinny cykl konwersatorium, zajęcia kończą się zaliczeniem, prowadząca: mgr Barbara Bułat (pracownik Biblioteki Jagiellońskiej). Zajęcia rozpoczną się 15 listopada (czwartek), godzina 17:00, w Instytucie Historii UJ (ul. Gołębia 13), w sali nr 212.

W systemie USOS zostali Państwo zapisani na ww. konwersatorium. Prosimy o dokonanie podpięcia zajęć do roku i etapu studiów.

Ubezpieczenie doktorantów

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
 • ważna legitymacja,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach

Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dokumentacji projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód lub mogą go otworzyć na najbliższej, czerwcowej Radzie Wydziału. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Pytania prosimy kierować do Kierownika projektu, p. Jana Cieślaka: jan.piotr.cieslak@doctoral.uj.edu.pl

Regulamin

Wniosek

Dane uczestnika

Rekomendacja

Projekt badawcz