Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku

Komunikat kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ z dnia 9 września 2021r.

Komunikat kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ z dnia 9 września 2021r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

Komunikaty Dziekana Wydziału Historycznego UJ

Wydziałowe warsztaty metodologiczne

Wydziałowe warsztaty metodologiczne dla doktorantów Wydziału Historycznego UJ, obowiązkowe dla wszystkich doktorantów III roku oraz Doktorantów lat wyższych, którzy nadrabiają zaległości z lat poprzednich, odbędą się od 21 do 25 czerwca 2021 r. w godzinach 17:00-18:30. Wykłady będą odbywać się zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Cykl wykładów Spory o historię: między narracją, pamięcią a płaszczyzną dziejów poprowadzi Pan prof. dr hab. Krzysztof Zamorski z Instytutu Historii UJ.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich w ramach w Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

https://human.phd.uj.edu.pl

**

W związku z zakończeniem oceny projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach programu PRELUDIUM BIS 1 zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Rektora z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM BIS 1

Komunikat wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów

Procedura składania wniosku o wyznaczenie promotora

Procedura składania wniosku o wyznaczenie  promotora lub promotorów przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w dyscyplinach: archeologia, historia, nauki o sztuce

Szczegółowy opis trybu postępowania

Wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego

Załącznik 1 Konspekt rozprawy doktorskiej

Załącznik 2 Zgoda na pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego

Załącznik 3 Wykaz prac naukowych

Załącznik 4 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Ubezpieczenie

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Wymagane dokumenty: dowód osobisty, ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty: aktualny paszport, zaświadczenie o polskim pochodzeniu, ważna legitymacja, umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). Wymagane dokumenty/informacje: dowód osobisty współmałżonka, akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka, PESEL dziecka.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 3 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2016 w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ. Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25, pokój nr 3, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Stypendia socjalne

Od rozku akademickiego 2016/17 obowiązuje poniższy wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Projekt przeznaczony jest dla osób, które mają otwarty przewód doktorski. W ramach projektu mogą Doktoranci mogą otrzymać stypendium w wysokości 2200zł brutto na okres 24 miesięcy oraz do 50.000zł na badania własne, służące powstaniu dysertacji doktorskiej.

Kontakt: projekty.historyczny@uj.edu.pl

Informujemy, że rekrutacja do projektu została już zamknięta.